PROW 2014-2020

logotypy


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa PHiU „Kabanospol” Sp. z o.o. mająca na celu poprawę organizacji procesu produkcyjnego i jego efektywności poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych maszyn i urządzeń, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

tl_files/kabanospol/zapytanie-ofertowe/kaba_stop.jpg

logotypy


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług
„Kabanospol” Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych maszyn i urządzeń
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2.
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.