PROW 2014-2020

logotypy


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług
„Kabanospol” Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych maszyn i urządzeń
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2.
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.