Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe DOPI-65000-OR0900008/15/16

logotypy


W związku z przyznaniem pomocy o znaku DOPI-65000-OR0900008/15/16 przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji
w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, której celem jest:

„Poprawa konkurencyjności PPHiU „Kabanospol” Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych
i innowacyjnych maszyn i urządzeń”

firma Kabanospol ogłasza zapytanie ofertowe na realizację następujących zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji:

1. Wilko-mieszałka z porcjomatem
2. Piła taśmowa stacjonarna
3. Mieszałka łopatkowa z podajnikiem załadunkowym
4. Wilk kątowy z zestawem separującym oraz jezdnym wózkiem narzędziowym
5. Pakowaczka półautomatyczna "TRAYSEALER"
6. Piec konwekcyjno-parowy
7. Kotleciarka"STEAKER"
8. Pakowaczka jednokomorowa próżnia + gaz
9. System ważąco-etykietujący wraz ze sprzętem


07-02-2017
Informacja o wyniku postępowania ofertowego ogłoszonego 24-01-2017 na zakup maszyn w związku z przyznaniem pomocy o znaku DOPI-65000-OR0900008/15/16 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, której celem jest:

„Poprawa konkurencyjności PPHiU „Kabanospol” Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych
i innowacyjnych maszyn i urządzeń”

1. Wilko-mieszałka z porcjomatem
2. Piła taśmowa stacjonarna
3. Mieszałka łopatkowa z podajnikiem załadunkowym
4. Wilk kątowy z zestawem separującym oraz jezdnym wózkiem narzędziowym
5. Pakowaczka półautomatyczna "TRAYSEALER"
6. Piec konwekcyjno-parowy
7. Kotleciarka"STEAKER"
8. Pakowaczka jednokomorowa próżnia + gaz
9. System ważąco-etykietujący wraz ze sprzętem

27-02-2017
W związku z przyznaniem pomocy o znaku DOPI-65000-OR0900008/15/16 przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, której celem jest:

„Poprawa konkurencyjności PPHiU „Kabanospol” Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych maszyn i urządzeń”

firma Kabanospol informuje o anulowaniu postępowania ofertowego ogłoszonego 24-01-2017 r. na zakup Pakowaczki półautomatycznej „Traysealer” 
oraz jednocześnie ogłasza ponowne postępowanie ofertowe z dniem 27-02-2017, w którym zmianie ulega pkt. c) 5.
a jego nowe brzmienie jest następujące: 

„Innowacyjne rozwiązanie – sposób chłodzenia maszyny mierzony stopniem zużycia wody” 

1. Pakowaczka półautomatyczna  TRAYSEALER - zapytanie ofertowe

15-03-2017
Informacja o wyniku ponownego postępowania ofertowego ogłoszonego 27-02-2017 na zakup:
1. Pakowaczka półautomatyczna "TRAYSEALER"

Zapytanie ofertowe - Instalacje fotowoltaiczne

tl_files/kabanospol/zapytanie-ofertowe/Instalacje_fotowoltaiczne/loga_finans2.png

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 124,88 kWp w ramach Projektu „Inwestycje w OZE w Przedsiębiorstwie Produkcji Handlu i Usług „KABANOSPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Zastrzegamy sobie unieważnienie powyższego zapytania ofertowego w przypadku nie otrzymania dotacji z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.